Thương nhân sản xuất, phân phối, chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm:

Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ tổng hợp Thanh Hiền

Địa chỉ: Xóm Anh Hùng, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0393743106 hoặc 0913028466

Liên hệ tư vấn mua hàng